நடிகை கதறல் – எனக்கு திருமணம் என்றாலே பயமாக உள்ளது

நடிகை கதறல் – எனக்கு திருமணம் என்றாலே பயமாக உள்ளது

Read more

ஆதியும், பூர்ணாவும் . . .

எங்களுக்குள் எதுவும் இல்லை… என்று எல்லா திரையுலக காதலர்களும் ஆரம்பத்தில் சத்தியம் பண்ணாத குறை யாக சொல்வார் களே… அதே போன்றே சொல்லி வரு கிறார்கள் ஆடுபுலி படத்தில் இணைந்து நடித் ததின்

Read more